Điểm cao thì cứ lôi lồn cô ra địt nhé ! 
Cô là một giáo viên mới còn non kinh nghiệm, do đó khi có cậu học trò trong lớp học vô cùng kém làm cho cô vô cùng lo lắng vì sợ em ấy cứ điểm kém như thế thì cô sẽ bị cho là năng lực kém . Nhưng mà dù có cố gắng thuyết phục cậu ấy học hành thế nào thì câu học trò ấy vẫn không học . Đang tuyệt vọng không biết làm sao thì bỗng em xem được một bộ phim sex học đường nhật bản trên icomamos.ru và bỗng nảy sinh ra cho cậu học trò ấy địt nếu cậu ấy đạt điểm cao trong học tập . Kể từ ngày đó, mọi người bỗng thấy câu học trò bỗng học hành chăm chỉ hơn và thường xuyen giải được những bải khó mà chẳng hiểu vì sao ( hic ta đây còn không biết vì sao đây này :v )